Sterowanie oświetleniem przez WiFi
Stworzenie osietlenie sterowanego przez WiFi jest bardzo proste!
Wystaczy odrobina wiedzy programistycznej i znajomości podstaw elektroniki.

Będzie również potrzebny moduł WiFi ESP2866 lub NodeMCU z wbudowanym już ESP.